loading

Zákon o hl.m. Praze

knihaIn

Zákon o hl.m. Praze

Kurz Vás seznámí s právní úpravou zakotvenou v zákoně č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze“, ve znění pozdějších předpisů. Dále Vám umožní seznámit se s vnitřní strukturou a působností orgánů městských částí a jejich poradních a iniciativních orgánů, najdete zde informace o právních předpisech vydávaných hlavním městem a působnosti městských částí a budete seznámeni s právy občanů a členů zastupitelstva městských částí. Kurz je akreditován pod č. AK/PV-371/2017

Co se v kurzu dozvíte

 • Postavení hlavního města Prahy a městských částí
 • Právní předpisy hlavního města Prahy
 • Struktura orgánů městských částí
 • Výbory a komise
 • Práva a povinnosti člena zastupitelstva městské části
 • Práva občana městské části
 • Nakládání s majetkem svěřeným městským částem a rozsah právních jednání svěřených městským částem
 • Symboly hlavního města Prahy a městských částí

Proč Koupit

 • Naučíte se orientaci v textu ZHMP a Statutu hlavního města Prahy v jejich celku
 • Věcně se zorientujete
 • Ozřejmíte si základní pravidla týkající se vašeho úřadu

 

 

mobile akreditovanoMobileobjednat

Naše e-learningy

Spisová služba v prostředí škol Poskytování a ochrana informacíSpisová služba, aplikace E-spisKybernetická bezpečnostZákon č. 106/1999 Sb.Spisová služba a zákonyeGovernmentOchrana osobních údajůZákon o hl.m. PrazeVIDEO - jak to funguje
pc folder_right stamp akreditovan
Video jak to funguje
knihaIn
Informace o ochraně osobních údajů