loading

eGovernment

knihaIn

eGovernment

Téma eGovernmentu se zaměřuje na elektronické prostupy, které usnadňují veřejnosti styk s úřady, zejména z hlediska úspory času. Jedná se tedy o řízení efektivního využití elektronických prostředků pro poskytování informací, provádění procesů, administrativních úkonů, ale i komunikace uvnitř státní správy. To samo o sobě znamená zjednodušení procesů ve státní správě a přínos pro všechny zúčastněné strany. 

Co se v kurzu dozvíte

  • O eGonu
  • Datové schránky
  • Elektronický podpis
  • Autorizované konverze
  • Czech POINT
  • Základní registry

Proč Koupit

  • Přehledně jak funguje elektronické zajištění služeb
  • Názorné
  • Stručné
  • Věcné

 

 

mobile akreditovanoMobileobjednat

Naše e-learningy

Spisová služba v prostředí škol Poskytování a ochrana informacíSpisová služba, aplikace E-spisZákon o hl.m. PrazeSpisová služba a zákonyKybernetická bezpečnostZákon č. 106/1999 Sb.eGovernmentOchrana osobních údajůVIDEO - jak to funguje
pc folder_right stamp akreditovan
Video jak to funguje
knihaIn
Informace o ochraně osobních údajů